Zasady pierwszej pomocy

 

Dla zainteresowanych tematyką zasad pierwszej pomocy przygotowaliśmy zbiór pomocnych linków do aktualnych przepisów i poradników dotyczących prowadzenia akcji ratunkowych w sytuacjach losowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami – dzięki nim mogą Państwo uzyskać niezbędną teorię w tych najbardziej niespodziewanych sytuacjach, w których liczy się refleks oraz wiedza i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Wprowadzenie do tematu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Prawne aspekty realizacji szkoleń pierwszej pomocy w zakładach pracy

Prawne podstawy udzielania pomocy

Wybrane zagadnienia dotyczące pomocy przedlekarskiej

Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej

Schemat RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa)

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej

Ocena stanu poszkodowanego

Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci

Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych

 

Jak udzielić pomocy w konkretnej sytuacji losowej ?

 

Krwotok u poszkodowanego

Amputacja u poszkodowanego

Zmiażdżenie u poszkodowanego

Oparzenie u poszkodowanego

Porażenie prądem elektrycznym

Zadławienie u poszkodowanego

Złamanie u poszkodowanego

Zawał serca u poszkodowanego

Omdlenie u poszkodowanego 

Padaczka u poszkodowanego  

Wstrząs u poszkodowanego